Carburizer

  • Carburizer

    Carburizer

    Karakteristike grafitnog praha: jaka električna i toplotna provodljivost, visoka čistoća i visoka kristalna struktura, jaka stabilnost (molekuli ugljenika ostaju nepromenjeni na visokoj temperaturi) i visoka mazivost.
    Hexi Carbon ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji grafitnih materijala, vodeći u tehnologiji obrade i superiorni u pogledu troškova.